Hvem er coach Mette Houg

Webadressen er: https://www.mettehoug.dk

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor

Cookies

Hvis du tilgår dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre, om din browser accepeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og bliver fjernet, når du lukker browseren.

Når du tilgår websitet, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation samt dine valg af skærmvisning. Disse cookies bevares i to dage, og skærmvalg cookies bevares i et år. Hvis du aktiverer “Husk mig” funktionen, vil dit login bevares i to uger.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Du kan til enhver tid bede om, at vi sletter alle personlige data, vi måtte have registreret om dig. Dette indbefatter dog ikke data, som vi måtte være forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.